LIST OF BOOKS

Film Theory: An Introduction through the Senses 2nd Edition

Авторлары: Томас Эльзассер, Мальте Хагенер

ISBN-10: 1138824305

ISBN-13: 9781138824300

Тілі: ағылшын

Баспа: Routledge 

Басылым жылы: 2015

Бет саны: 536

Алғашқы басылымы: 2009

Аннотация:

Кітапта кино теориясына тарихи шолу жасалады. Авторлар киноны қабылдау мен тән арасындағы қарым-қатынас тұрғысынан қарастырады және терезе мен жақтау, есік, айна, көз, тері, құлақ және мисияқты жеті концептуал метафора негізінде саралайды. Қорытынды тарауда цифрлық дәуірдегі кинематографиялық тәжірибені зерттеу жолдары көрсетіледі.

Қазақстанда ұлттық кинематография қанат жайып, дамып келе жатқанда бұл еңбектің бағыт-бағдарымызды айқындауға, әлемдік үдеріске араласуға, жаңа ағым-тәсілдердің, кино жаңалықтарының бел ортасында жүруге септігін тигізері сөзсіз. Басылымда негізгі ұғымдарды түсіндіруге арналған глоссарий қоса берілген.

Кітап гуманитарлық жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сала мамандарына және кино теориясына қызығатын оқырманға арналған.