Translators

Michael Parkin
Микроэкономика
 

Жауапты және әдеби редактор

Назгүл Қожабек

 
 

Аудармашылар

 

 

Әсем Мұхамеджанова

 

 

Ғылыми редактор

Гүлнар Күреңкеева

экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

 

 

David Bordwell, Kristin Tomphson, Jeff Smith
Кино өнеріне кіріспе
 

Жауапты және әдеби редактор

Ақпанбет Әліш

 
 

Аудармашылар

 

Мира Ибраемова

Ұлпан Кенжебаева

қоғамдық ғылымдар магистрі

Ақсәуле Әлжан

 

Ғылыми редакторлар

Молдияр Ергебеков

өнертану докторы (PhD)

 

 

Joseph F. Healey
Статистика негіздері: әлеуметтік зерттеу құралы
 

Жауапты редакторлар

 

Ақниет Оспанбаева

 

Құралай Ахметова

 

Аудармашылар 

 

Мира Маульшариф

әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, доцент

 

Алмагүл Мусина

әлеуметтану бойынша философия докторы (PhD)

 

Ғылыми редактор 

Серік Бейсембаев

әлеуметтанушы

 

 

 

Barbara MacKinnon, Andrew Fiala
Этика: Теориясы мен қазіргі мәселелері
 

Жауапты және әдеби редактор

Серік Үркінбаев

 
 

Аудармашылар

 

Ақмарал Байдлаева

Гүлжан Абишова

Ботагөз Икрамова

 

Ғылыми редактор

Гүлжихан Нұрышева

философия ғылымдарының докторы, профессор

 

 

Neil Andrews
Азаматтық іс жүргізу: Медиация және арбитраж. II том
   

Жауапты және әдеби редактор 

Мөлдір Ғабитқызы

   
   

Аудармашылар 

   

Динара Мәзен

көркем аударма магистрі

Ерлан Ысқақов

мемлекеттік саясат магистрі

 

Мейіржан Мұхамбетов

Ырысбек Кенжеғұлов

   

Ғылыми редакторлар

   
 

Есбол Өміржанов

заң ғылымдарының кандидаты, доцент

 

Күлтай Әділова

заң ғылымдарының кандидаты

 

 

Neil Andrews
Азаматтық іс жүргізу: Сот өндірісі. І том: 1-кітап

Жауапты және әдеби редактор 

Зәуреш Башбаева

Аудармашы 

Орынбек Кенжебаев

 

Michael Parkin
Макроэкономика
                                                                                                             

Жауапты және әдеби редактор 

Оралай Алейдарова

 
 

Аудармашылар 

 

Үрилә Кеңесбаева

 

Әсем Мұхамеджанова

Әдеби редактор

Назгүл Қожабекова

 

Ғылыми редактор 

Асылбек Нұрғабдешов

стратегия және халықаралық бизнес бойынша доктор (PhD), профессор

E. Thomas Garman, Raymond Forgue
Жеке қаражат
   

Жауапты және әдеби редактор

Ақбота Ислямбекова

   
   

Аудармашылар

   

Риза Исаева

Асем Мұхамеджанова

 

Талшын Тоқыжанова

Арайлым Бергалиева

   

Ғылыми редакторлар 

   
 

 

Райгүл Досжан

экономика бойынша философия ғылымдарының докторы (PhD)

 

 
   

Әдеби редакторлар

   
 

Риза Исаева

 

Назгүл Досқалиқызы

 

 

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.
Тарихи білім тарихы

Жауапты және әдеби редактор 

Дәурен Мұхамедиев

филология ғылымдарының кандидаты

Аудармашы 

Ернар Ұстағалиев

тарих ғылымдарының магистрі

Ғылыми редактор 

Гүлжауһар Көкебаева

тарих ғылымдарының докторы, профессор

Robert L. Hilliard
Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу
 

Жауапты және әдеби редактор

Дәурен Дариябек

дінтану бойынша философия докторы (PhD)

 
 

Аудармашылар

 

Арай Шералы

Әлия Тілеужанқызы

Талғат Жолдасұлы

 

Ғылыми редактор

Мұхтар Сеңгірбай

саясаттану бойынша философия докторы (PhD)

 

 

John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens
Әлемдік саясаттың жаһандануы: халықаралық қатынастарға кіріспе
   

Жауапты редактор

Нұргүл Тажқұран 

   
   

Аудармашылар

   

Дінмұхаммед Әметбек

халықаралық қатынастар бойынша философия докторы (PhD)

Айқыз Бауыржанқызы

 

Ержан Әбдіраман

Еркебұлан Жұмашев 

   

Ғылыми редакторлар

   
 

Нұрлан Муминов

саясаттану және халықаралық қатынастар бойынша философия докторы (PhD) 

 

Жеңісбек Төлен

саясаттану бойынша философия докторы (PhD) 

 
   

Әдеби редактор

Бұлан Жамбыл 

   

 

Zina O′Leary
Зерттеу жобасын жүргізу: негізгі нұсқаулық
 

Жауапты және әдеби редактор

Қарагөз Сімәділ

 
 

Аудармашылар 

 

Жұлдыз Жұмашева

мәдениеттану мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

Динара Мәзен

көркем аударма магистрі

Нұрлан Муминов

саясаттану және халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

 

Ғылыми редактор

 

Қайрат Молдашев

саяси экономия бойынша философия докторы (PhD)

 

 

Мұхтар Сеңгірбай

саясаттану бойынша философия докторы (PhD)

 

Steve Bartlett, Diana Burton
Білім берудегі зерттеулер. Кіріспе

Аудармашы 

Бағлан Мизамхан

филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Жауапты және ғылыми редактор 

Айгүлім Айтбаева

педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Philip V. Bohlman
Әлем музыкасының тарихы

Жауапты және әдеби редактор 

Нұрдәулет Омарбек

Аудармашы 

Мұхит Төлеген, PhD

Ғылыми редактор 

Бақыт Тұрмағамбетова, өнертану кандидаты

Christopher B. Balme
Театртану

Жауапты редактор және аудармашы

Есей Жеңісұлы

Ғылыми редактор 

Амангелді Мұқан

өнертану кандидаты, доцент

Әдеби редактор 

Бану Дәулетбаева

Юрий Борисович
Эстетика
 

Жауапты редактор

Жұлдыз Әбіл

 
 

Аудармашылар 

 

Әлия Бөпежанова

 

Қорғанбек Аманжол

 

Ғылыми редактор 

Ақтолқын Құлсариева

философия ғылымдарының докторы, профессор

 
 

Әдеби редактор 

Дәурен Мұхамедиев

филология ғылымдарының кандидаты

 

 

Jonathan Wolff
Саясат философиясына кіріспе

Жауапты және ғылыми редактор

Нұрлан Муминов

саясаттану және халықаралық қатынастар бойынша философия докторы (PhD)

 

Аудармашы

Дамира Сиқымбаева

саясаттану бойынша философия докторы (PhD) 

 

Ғылыми редактор

 

 

Әсет Құранбек

философия ғылымдарының кандидаты

 

 

Әдеби редактор 

 
 

Назира Сәрсек

түркітану бойынша философия докторы (PhD)

 

 

Syd Field
Сценарий жазу негіздері

Жауапты және әдеби редактор

Әдина Жүсіпова

Аудармашы 

Гүлжаһан Жолдасбаева 

Ғылыми редактор 

Әннес Бағдат

Михаил Маркович Кром
Тарихи антропология

Жауапты редактор және аудармашы

Роза Рақымқызы

Ғылыми редактор 

Жұлдыз Жұмашева

мәдениеттану бойынша философия докторы (PhD)

Neil H. Andrews
КЕЛІСІМШАРТ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жауапты және әдеби редактор

Гүлзат Смағұлова

Аудармашы

 

Ерлан Ысқақов

мемлекеттік саясат магистрі

Ғылыми редактор

Майгүл Абилова

құқықтану бойынша философия докторы (PhD)

 

Thomas Elsaesser, Malte Hagener
Кино теориясы: Сезім тұрғысынан кіріспе

 

 

Жауапты және әдеби редактор 

Әдина Жүсіпова

 
 

Аудармашылар

 

Гүлжаһан Жолдасбаева

Мұхит Төлеген

дінтану бойынша философия докторы (PhD)

Дана Әмірбекова

өнертану магистрі

 

Ғылыми редактор 

Бауыржан Нөгербек

өнертану бойынша философия (PhD) докторы

 

 

Gilles Deleuze
КИНО 2. Уақыт-бейне
 

Жауапты редактор және аудармашы

Айымжан Рыскиева

философия ғылымдарының кандидаты

 
 

Ғылыми редакторлар

 

Әсет Құранбек

философия ғылымдарының кандидаты

 

Әннес Бағдат

 

Әдеби редактор 

Сәкен Сыбанбай

 

 

Gilles Deleuze
Жил Делөз. Кино 1. Қозғалыс-бейне
 

Жауапты редактор 

                  

Айымжан Рыскиева

философия ғылымдарының кандидаты

 
 

Аудармашы 

Айтқали Бақытов

филология ғылымдарының кандидаты

 
 

Ғылыми редакторлар 

 

 

Әсет Құранбек

философия ғылымдарының кандидаты

 

Әннес Бағдат

 

Әдеби редактор

Сәкен Сыбанбай

 

 

Фрейлих Семен Израилевич
Кино теориясы: Эйзенштейннен Тарковскийге дейін

Жауапты редактор және аудармашы

Роза Қараева 

Ғылыми редактор

Әсет Құранбек

философия ғылымдарының кандидаты

Әдеби редактор және аудармашы

Әмірхан Меңдеке

Энтони Кенни
Батыс философиясының жаңа тарихы. 3-том: Қазіргі заман философиясының бастауы

Executive Editor

Saken Sybanbay

Journalist

 

Scientific Editor

Gulzhikhan Nurysheva

Doctor of Philosophical Sciences, Professor

 

Эдуард Уади Саид
Ориентализм

Literary Editor 

Korganbek Amanzhol 

journalist

Юрий Лотман
Семиосфера

Translator

Ulan Yerkinbay

Эрнст Гомбрих
Өнер тарихы

Executive Editor

Serik Urkinbayev

Master of Philology

 

Translator

 

Baytursyn Omirbek

 

Стивен П. Роббинс, Тимати А. Джадж
Ұйымдағы мінез-құлық негіздері

Executive Editor

Nazgul Kozhabekova

Master of Philology

 

Translator

Yernat Kashkynov

 

Literary Editor

Shynar Bagieva

Master of Education


 
Росс Е. Данн, Лора Дж. Митчелл
Panorama: Дүниежүзі тарихы, І

 

 

Executive, Literary Editor

Karagoz Smadil

Master of  Sociology

 

 

 

Zhanar Kozhabekova, PhD

 

 

 

 

Translators

Asyltay Tasbolat

Master of Religious studies

 


 

 

 

Riza Isayeva

 

 

 

 

 

 

Scientific Editor

Gulzhaukhar Kokebayeva 

Doctor of Historical Sciences,

Professor

Куртланд Л. Бове, Джон В. Тилл
Қазіргі бизнес-коммуникация

Executive, Scientific Editor

Mukhtar Sengirbay

Doctor PhD in Political Science


 

 

Translators

Dinara Mazen

 

 

Makpal Kozhakhanova

 Master of Computational and

Data journalism

Чарльз У. Л. Хилл, Г. Томас М. Халт
Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықтағы бәсеке

Executive Editor

Akniet Ospanbay

Master of Art

 

Translators

Symbat Abdilda

Master of Economics

 

Akerke Almanova

 

 

 

Scientific Editor

Asem Kaliyeva

Doctor of Economic Sciences

Ларри А. Ди Маттео
Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: Транзакциялық көзқарас

Executive, Literary Editor

Amirkhan Mendeke

Journalist

 

Translators

Aishabibi Musakhan

Master of International and European Law

Nurgul Tazhkuran

Master of Social Sciences

Ayan Kairbekov

LLM in International Commercial Law

 

Scientific Editor

Maigul Abilova

 

Малколм Н. Шо
Халықаралық құқық, І

Executive Editor

Zauresh Bashbayeva

 

Translator

Orynbek Kenzhebayev

 

Scientific Editor

Marat Sarsembayev

Doctor of Laws, Professor

 

Literary Editor

Nurlan Kami

Филип Т. Котлер Гари Армстронг
Маркетинг негіздері

Executive Editor

 

 

Nazgul Kozhabekova

Master of  Philology

 

 

 

Translators

Layla Bimendieva

Candidate of Economic Sciences,

Docent

Zhadira Bimagambetova

Master of Economic Sciences

 

Dinara Sadykhanova

Master of Economic Sciences

 

 

 

Laura Kenzhekhankyzy

 

 
 

Scientific Editor

Gulnar Sadykhanova 

Candidate of Economic Sciences,

Docent


 
 
Ник Уилтон
HR-менеджментке кіріспе

Executive Editor

Nazgul Kozhabekova

 Master of  Philology

 

Translators

 

Ardak Ismagulova 

Master of  Economics

 

Arailym Bergali

 

 

Scientific Editor

Gulnar Kurenkeyeva

Candidate of Economic Sciences

 

 

Literary Editor

Shynar Bagieva

Master of Education

Меллиса А. Шиллинг
Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент

Executive, Literary Editor

Gulzat Smagulova

Journalist 

 

Translator

Sayabek Ziyadin

Doctor of Economic Sciences    

 

Scientific Editor

Aknur Zhidebekkyzy, PhD

John Gamble, Arthur Thompson Jr., Margaret Peteraf
Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмтылу

Executive Editor

Nazgul Kozhabekova

Master of  Philology

 

Translator

Zhasulan Kushebayev

 

Scientific Editor

 

Samazhan Omirzakov

 Doctor of Economic Sciences, Professor

 

Literary Editor

Gulzat Smagulova

Journalist

Элен Битэм, Рона Шарп
Цифрлық дәуір педагогикасы. ХХІ ғасырдағы білім беру

Executive, Scientific Editor

Aigulim Aitbayeva

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent

 

Translator

Safura Omarova

Дейл Х. Шунк
Оқыту теориясы

Executive, Scientific Editor

Aigulim Aitbayeva

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent

 

Translator

Baglan Mizamkhan

Candidate of Philological Sciences

 

Literary Editor

Zauresh Bashbayeva

Жейсон Бейнбриж, Никола Гок, Лиз Тайнан
Медиа және журналистика: Теория мен тәжірибеге жаңа көзқарас

Executive Editor

Dauren Dariyabek

Doctor (PhD) of Theological Sciences


 

Translator

Karlyga Mysayeva

Candidate of Philological Sciences

 

Scientific Editor

Sagatbek Medeubekuly

Doctor of Philological Sciences,

Professor

Торе Янсон
Тіл тарихы: Кіріспе

Executive Editor

Zhuldyz Abdilda

Journalist

 

Translator

Urila Kenesova

 

Scientific Editor

Sherubay Kurmanbayuly 

Doctor of Philological Sciences, Professor

Роберт Ф. Трагер
Дипломатия: Коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері

Executive Editor

Aiymzhan Ryskieva

Candidate of Philosophical Sciences

 

Translator

Gulnar Asanova

Doctor of Philological Sciences (PhD)

Стивен Пинкер
Тіл - инстинкт

Executive Editor

Serik Urkinbayev 

Master of Philology

 

Translators

Sherubay Kurmanbayuly

Doctor of Philological Sciences,

Professor

Yerbol Abdrasilov

Doctor of Philological Sciences,

Docent

Saule Imanberdieva

 Doctor of Philological Sciences,

Professor

 

Scientific Editor

Sherubay Kurmanbayuly

Doctor of Philological Sciences,

Professor

Патрисия Уоллейс
Интернет психологиясы

Executive Editor, Translator

Yssey Zhenisuly 

Master of Journalism

 

Literary Editor

Saken Sybanbay

Journalist

Майкл Райан
Әдебиет теориясы. Кіріспе

Executive Editor

Kenzhekhan Matyzhanov

Doctor of Philological Sciences

 

Translators

Muhit Tolegen

Master of Religious Studies

Arai Sherali

Master of Social Sciences

Джули Ривкин, Майкл Райн
Әдебиет теориясы: Антология, І

 

Executive Editor

Kenzhekhan Matyzhanov

Doctor of Philological Sciences

 

 

Translators

 

Mira Sembaykyzy

 

Zhuldyz  Zhumasheva, PhD

Damira Sikymbayeva, PhD

 

 

Asiya Bagdauletkyzy

Journalist

 

Scientific Editors

 

 

Amantay Sharip

Doctor of Philological Sciences

 

 

 

Zhanat Askerbekkyzy

Doctor of Philological Sciences

 

 

Literary Editors

Dauren Mukhamadiev

Candidate of Philological Sciences

 

 

 

Layla Askar

Candidate of Philological Sciences

 

 

Dauren Mukhamadiev

Candidate of Philological Sciences

 

 

Khanshaiym Taurbayeva

 

 

 

Энтони Кенни
Philosophy in the Modern World: A New History of Western Philosophy, Volume 4

Executive Editor

Saken Sybanbay

Journalist

 

Scientific Editor

Gulzhikhan Nurysheva

Doctor of Philosophical Sciences,

Professor