КІТАПТАР ТІЗІМІ

Бұл кітапты пайдаланушы университеттер:
  • Harvard University
  • University of Cambridge
  • Cornell University
  • Princeton University
  • ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology Zurich
  • Brown University
Антропология тарихы мен теориясы

Авторы: Алан Барнард

ISBN-10: 0521774322

ISBN-13: 978-0521774321

Тілі: Ағылшын

Баспа: Cambridge University Press

Басылым жылы: 2016

Бет саны: 256

Автор туралы:

Әлемнің үздік университеттерінде кеңінен қолданылатын профессор Алан Барнардтың бұл еңбегі антропологияның ғылым ретінде қалыптасуына шолу жасап, антропология туралы заманға сай, пәнаралық түсінік қалыптастырады.

Аннотация:

Кез келген пәнді жете түсіну үшін оның тарихын білудің маңызы зор. Алан Барнард антропология пәнінің қалыптасуындағы көзқарастардың даму тарихын зерттеп, теориялар мен мектептердің шығу тегін талдап, түрлі идеялар төңірегіндегі пікірталасты сараптап, жүйелеген. Бұл оқулық – сол жұмыстың нәтижесі.
Кітап мазмұны антропология ғылымының қалыптасу тарихын, ондағы эволюция теориясы туралы тұжырымдарды, диффузионистік және тарихи-мәдени аймақтар теорияларын, функционализм және құрылымды-функционализм, әрекетке негізделген теорияларды, процессуалдық және маркстік көзқарастағы зерттеулерді, релятивизм, структурализм мен постструктурализмнің түрлі салаларын және енді ғана қалыптасып жатқан интерпретациялық және постмодернистік көзқарастарға қатысты тақырыптарды кеңінен қамтыған.
Бұл оқулық антропология тарихы мен теориясын меңгеруге ден қойған студенттер мен жас мамандарға арналған.